Lederskap

Bygg tillit for å oppnå innflytelse

I en arbeidsverden hvor tillit er nøkkelen til innflytelse, kan det være lett å glemme hvor viktig det er å bygge sterke relasjoner på arbeidsplassen. Ofte ser vi på "relasjonsbygging" som en nøkkelfaktor i robuste team, men hvordan hjelper det oss egentlig å skape resultater? Svaret på dette spørsmålet kan være enklere enn du tror: det handler om å bygge tillit på riktig måte for å oppnå den nødvendige innflytelsen.

Noe av smerten i arbeidslivet kommer når vi ikke når gjennom til andre med det vi prøver å kommunisere. Når det ikke eksisterer tillit, lider også vår evne til å bygge relasjon og oppnå den innflytelse på arbeidsplassen. Dette kan være frustrerende både for ledere og medarbeidere, da det direkte påvirker vår evne til å levere ønskede resultater.

For å bryte dette ned må vi være oppmerksomme på fire nøkkelaspekter som typisk veier tyngre eller lettere når vi kommuniserer med andre:

1. KARAKTER - Stoler de på meg?

Tillit er en hjørnestein i enhver relasjon. Karakter betyr at du oppfattes som ærlig, pålitelig og rettferdig. Når kollegaer og ledere stoler på deg og verdiene dine, er de mer villige til å samarbeide og dele informasjon.

2. Kjemi - Liker de meg?

Dette aspektet handler om å skape en positiv atmosfære hvor mennesker føler seg komfortable og verdsatt i ditt nærvær. Kjemi er det som gjør at en interaksjon oppleves hyggelig.

3. Kompetanse - Vet de at jeg er kompetent?

Dine kunnskaper og ferdigheter er viktige. Å demonstrere kompetanse i ditt felt gir andre trygghet på din evne til å bidra. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert og kontinuerlig forbedre dine ferdigheter dersom du ønsker å bli oppfattet som kompetent.

4. Kredibilitet - Er jeg relevant og troverdig?

Dette aspektet handler om at du forstår andres behov og at du kan tilby relevante løsninger som faktisk løser problemene deres. Kredibilitet bygger på din erfaring og evnen til å formidle informasjon tydelig og overbevisende.


Alle disse fire "K-ordene" er sentrale for å bygge tillit, men det er som regel én eller to vi leter etter først. Dette varierer fra person til person. Noen kan prioritere karakter og kjemi, mens andre kan verdsette kompetanse og kredibilitet høyere. Dersom du, som de fleste av oss, har en etablert stil for interaksjon, bygger du ikke tillit like effektivt hos alle du møter. Når tilliten ikke er etablert, er det fort gjort å bare trykke enda mer på de knappene som er mest naturlig for oss selv – det fungerer sjelden. I møte med en potensiell kunde som primært ser etter kredibilitet, nytter det ikke å være enda mer hyggelig enn du var første gang. Og når kollegaen din mest av alt vil vite om hun kan stole på deg, nytter det ikke å hamre enda hardere for å vise at du er kompetent.

Å se på relasjoner gjennom denne linsen kan være svært nyttig. Det hjelper deg med å identifisere hvor du kan forbedre dine interaksjoner med medarbeidere, ledere eller underordnede. Det gir deg også muligheten til å justere din tilnærming for å bygge sterke og sunne jobbrelasjoner.

Husk at gode relasjoner på arbeidsplassen ikke bare gir personlig tilfredsstillelse, men økt produktivitet og bedre resultater. Så neste gang du kommuniserer med noen på jobben, husk at du legger grunnlaget for jobbrelasjonen.

Fokuser på kvaliteten i kommunikasjonen din, og du vil se at innflytelsen din vokser naturlig.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Endringsledelse

Hvordan lykkes med endring

Denne artikkelen utdyper hvilke faktorer som må være til stede for å gjennomføre endring, og hvordan ledere kan bruke endringsformelen til å identifisere nødvendige tiltak for å realisere visjoner.

Les artikkel