Endringsledelse

Hvordan lykkes med endring

Denne artikkelen utdyper hvilke faktorer som må være til stede for å gjennomføre endring, og hvordan ledere kan bruke endringsformelen til å identifisere nødvendige tiltak for å realisere visjoner.

Av og til er det tid for å reflektere over det som har vært og sette seg nye mål for tiden fremover. Jeg kjenner det river i meg, alt det jeg skulle ønske var annerledes. Det er sikkert den følelsen som gjør at så mange av oss lager nyttårsforsetter. Men hvor mange klarer egentlig å holde fast ved dem? En studie som fulgte 3000 personer fant at bare 12% av deltakerne hadde nådd målet et år senere.

Hvorfor er det så vanskelig å gjennomføre endring? Og hva kan vi gjøre for å øke sjansene for å lykkes? Svaret kan ligge i en enkel formel vi gjerne bruker i møte med bedriftsledere som ønsker endring. Den kalles endringsformelen, og sier at:

Endring = Frustrasjon over nå-situasjonen × Visjon for fremtiden × Naturlig neste steg> Motstand.

Altså: E = F × V × N > M.

Ganging med null er bare tull

Med andre ord: Endring kan kun skje dersom produktet av frustrasjon over nå-situasjonen (F), visjon for fremtiden (V) og klarhet for et naturlig neste steg (N) er større enn motstanden du vil møte (M). Dette gjelder enten vi ser på nyttårsforsetter eller endring generelt.

Og som du kanskje har lært på skolen, dersom én av faktorene i formelen ikke er til stede, blir produktet, altså endringen, også fraværende. Ganging med null er bare tull. La meg utdype når vi ser nærmere på hva disse faktorene betyr.

Frustrasjon over nå-situasjonen (F)

Formelens store F står for graden av misnøye eller ubehag du føler med din nåværende situasjon. Det kan være relatert til din karriere, økonomi, relasjoner, eller noe annet som er viktig for deg. Frustrasjonen er en av drivkreftene som motiverer deg til å søke etter en bedre tilstand. Jo større frustrasjonen er, jo mer sannsynlig er endringen.

Visjonen om å kunne løpe over målstreken på halv-maraton vil sannsynligvis ikke hjelpe deg dersom du mangler frustrasjonen som drar deg utav sofaen. Det samme vil gjelde for endringer knyttet til arbeidsliv og arbeidsvaner.

Visjon for fremtiden (V)

«Uten visjon går folket til grunne».
- Kong Salomo

Visjonen er bildet du har i hodet av hvordan du ønsker at ting skal være etter at du har gjennomført endringen. Det er målet du streber etter, og det som gir deg retning og mening. Visjonen er inspirasjonen som trekker deg mot hendling. Jo klarere og mer tiltalende visjonen er, jo mer sannsynlig er endringen.

Mange opplever frustrasjon (F), og de vet egentlig hva de må gjøre (N), men mangler et positivt indre bilde av hvordan det kan se ut på den andre siden. Det fungerer som en bil med full tank og GPS-teknologi, men uten et reisemål. Det blir meningsløst og skaper ingen endring!

Naturlig neste steg (N)

N står for den første handlingen du må ta for å starte endringsprosessen. Det er ikke nødvendigvis det største eller vanskeligste steget, men det som er mest tilgjengelig og gjennomførbart for deg akkurat nå. Det naturlige neste steget er katalysatoren som setter deg i bevegelse. Jo enklere og mer konkret steget er, jo mer sannsynlig er endringen.

Det fascinerende er at du kan ha både frustrasjon (F) og en klar visjon (V), men dersom du mangler et naturlig neste steg, kommer du deg ikke av flekken!

Motstand (M)

«Kom arbeidslyst og treng deg på – her skal du motstand finne!»
- Solan Gundersen

Det finnes både indre og ytre krefter som vil hindre deg i å lykkes. Det kan være frykt, tvil, usikkerhet, distraksjoner, forventninger, press, eller noe annet som gjør at du kan ende opp med å holde fast ved status quo. Motstanden er barrieren, hinderet eller gapet som stopper deg fra å endre. Og ta ikke feil – du kommer til å møte det. Men motstand trenger ikke være uoverkommelig, så lenge du identifiserer frustrasjonen, visjonen og det naturlige neste steget.

Hvordan bruke formelen

Nå som du forstår hva de ulike delene av formelen betyr, kan du bruke den som en linse for å se hva som kreves for å nå dine nyttårsforsetter. Her er prosessen:

  • Identifiser din frustrasjon over dagens situasjon. Hva er det du er misfornøyd med, og hvorfor? Hvor sterk er frustrasjonen?
  • Se for deg en visjon for dette året. Hva er det du virkelig ønsker å oppnå, og hvordan vil det se ut, høres ut, og føles? Har du en klar og tiltalende visjon?
  • Bestem ditt naturlige neste steg. Hva er den første handlingen du kan ta for å komme nærmere din visjon, og når kan du gjøre det? Hvor enkelt og konkret er ditt neste steg?

Hvis du bruker denne formelen til å analysere endringene du virkelig ønsker, vil du raskt se hva som mangler, og kan gjøre de nødvendige justeringene for å øke oddsene dine. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, er vi glade for å høre fra deg.

Lykke til med å planlegge, gjennomføre og feire endring!

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Lederskap

Bygg tillit for å oppnå innflytelse

I en arbeidsverden hvor tillit er nøkkelen til innflytelse, kan det være lett å glemme hvor viktig det er å bygge sterke relasjoner på arbeidsplassen. Ofte ser vi på "relasjonsbygging" som en nøkkelfaktor i robuste team, men hvordan hjelper det oss egentlig å skape resultater? Svaret på dette spørsmålet kan være enklere enn du tror: det handler om å bygge tillit på riktig måte for å oppnå den nødvendige innflytelsen.

Les artikkel