Teamutvikling

Kobler-stemmen

I en verden hvor vi ofte sier at menneskene er vår viktigste ressurs, er evnen til å knytte mennesker sammen en uvurderlig ferdighet. Dette er hvor Kobler-stemmen trer inn på scenen som en mesterlig sammenkobler av relasjoner. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, vil vi dykke ned i styrker og utfordringer for de som har denne stemmen som sin grunnleggende stemme.

Mesteren av relasjonelle nettverk, samarbeid og effektiv kommunikasjon

Derfor er det lurt å ha en Kobler på teamet

Selv om de bare utgjør 11 % av befolkningen, blir de gjerne lagt merke til i et rom på grunn av sin fremtredende stemme og sin relasjonelle karisma. Kobler-stemmen er overbevisende og inspirerende i sin kommunikasjon, og skaper ofte entusiasme og engasjement i på arbeidsplassen. De er ressurssterke, og har en naturlig tilbøyelighet til å knytte kontakter. Det er som om de alltid har et nettverk å støtte seg på, uansett hva situasjonen krever. Selv vil de ikke alltid tenke at de jobber hardt for å opprettholde sitt store nettverk, de blir bare lett kjent med folk, og ser gjerne på dem som venner etterpå. De vet intuitivt hvordan de kan koble seg på mennesker og deres drømmer, og bygge broer mellom ulike grupper. Og selv om dette kan minne om en typisk selger, vil kobleren selv oppleve det ubehagelig å skulle selge noe de ikke virkelig har tro på. De får energi av å kommunisere med begeistring og overbevisning, men vil gjerne være autentiske.

«Trenger du noe, kan jeg skaffe det. Og har jeg det ikke selv, så kjenner jeg en som kan skaffe det.»

Utfordringene du bør være obs på

Selv om Kobler-stemmen er dyktige i å knytte mennesker sammen, kan de noen ganger være for opptatt av å søke anerkjennelse for sine handlinger. Dette behovet for bekreftelse kan føre til utfordringer hvis de ikke får den ønskede responsen. I tillegg kan deres "people skills" noen ganger ligne på "people pleasing". Det kan resultere i vanskeligheter med å gi tydelige utfordringer eller stå opp for egne meninger. Kobler-stemmen verdsetter tilbakemeldinger, men opplever det som regel ubehagelig med konstruktiv kritikk.

I en stadig mer globalisert og sammensatt verden, full av ulike mennesker, spiller Kobler-stemmen en uunnværlig rolle. Ved å anerkjenne både styrkene og utfordringene, kan de som bærer denne stemmen utvikle seg selv, slik at både de selv og mennesker rundt dem vokser og trives både personlig og profesjonelt.

Les mer om de andre stemmene her.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Teamutvikling

Pioner-stemmen

I en verden der innovasjon og strategisk tenkning er avgjørende for suksess, trer Pioner-stemmen inn som en mester av strategi, resultater og problemløsing. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, skal vi utforske styrker og utfordringer for de som bærer denne stemmen.

Les artikkel

Teamutvikling

Kreativ-stemmen

I en verden som kan gå seg fast i vante mønstre, fremstår Kreativ-stemmen som en mester på å tenke nytt og annerledes, og å se det store bildet. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, skal vi utforske styrker og utfordringer for de som bærer denne stemmen.

Les artikkel