Teamutvikling

Kreativ-stemmen

I en verden som kan gå seg fast i vante mønstre, fremstår Kreativ-stemmen som en mester på å tenke nytt og annerledes, og å se det store bildet. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, skal vi utforske styrker og utfordringer for de som bærer denne stemmen.

Mesteren av ideer, innovasjon og organisatorisk integritet

Derfor er det lurt å ha en Kreativ på teamet

Kreativ-stemmen utgjør 9% av befolkningen, og bringer ofte nye perspektiver til bordet. Mer enn å være den typiske kunst og håndverk-læreren som mange forbinder med ordet kreativ, er de konseptuelle arkitekter som elsker å tenke utenfor boksen og utfordre status quo. Deres hang til å fange opp muligheter og utfordringer lenge før andre er oppmerksomme på dem, gjør at det kan være klokt å lytte til dem når man planlegger fremover. Kreative verdsetter høy integritet og zoomer gjerne ut for å se det store bildet. De kan stille spørsmål som; «er vi egentlig de vi har sagt at vi skal være nå, eller prøver vi bare å komme oss gjennom dagene og tjene penger?». På denne måten hjelper de organisasjonen å ha integritet i forhold til de overordnede verdiene og målene de har satt seg. De som har Kreativ som sin  mest brukte stemme er oftest introverte mennesker med en rik indre verden av ideer og muligheter, hvor de har et klart bilde av hvordan de ønsker at ting skal være. Det gjør at de alltid streber etter å gjøre ting bedre, uansett hvor god en løsning måtte være.

«Fremtiden er mer interessant enn hvordan vi kommer dit!»

Utfordringene du bør være obs på

Det kan være vanskelig å kommunisere klart og tydelig det indre bildet som man har i hodet, og Kreative kan oppleve frustrasjon når andre ikke forstår eller støtter deres ideer. Deres streben etter perfeksjon kan også føre til at de glemmer å feire de 90 % som allerede er oppnådd og fokusere for mye på de 10 % som ikke gikk som planlagt. De kan også møte motstand når de forsøker å implementere nye ideer. Med fokus på kjernen i en ide for fremtiden, oppleves det ikke så relevant for Kreativ-stemmen å gå inn i rammeverket eller detaljene i hvordan man skal komme dit. Da møter de ofte motstand fra de mer nåtidsorienterte stemmene.

I en stadig skiftende og utfordrende arbeidsverden spiller Kreativ-stemmen en avgjørende rolle i å drive innovasjon, fremtidstenkning og organisatorisk integritet. Ved å anerkjenne både styrkene og utfordringene kan de som bærer denne stemmen utvikle seg selv, og bidra til å skape et miljø preget av kontinuerlig vekst og nyskapning.

Les mer om de andre stemmene her.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Teamutvikling

Pioner-stemmen

I en verden der innovasjon og strategisk tenkning er avgjørende for suksess, trer Pioner-stemmen inn som en mester av strategi, resultater og problemløsing. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, skal vi utforske styrker og utfordringer for de som bærer denne stemmen.

Les artikkel

Teamutvikling

Kobler-stemmen

I en verden hvor vi ofte sier at menneskene er vår viktigste ressurs, er evnen til å knytte mennesker sammen en uvurderlig ferdighet. Dette er hvor Kobler-stemmen trer inn på scenen som en mesterlig sammenkobler av relasjoner. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, vil vi dykke ned i styrker og utfordringer for de som har denne stemmen som sin grunnleggende stemme.

Les artikkel