Artikler

Pioner-stemmen

I en verden der innovasjon og strategisk tenkning er avgjørende for suksess, trer Pioner-stemmen inn som en mester av strategi, resultater og problemløsing. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, skal vi utforske styrker og utfordringer for de som bærer denne stemmen.

Les artikkel
Ansatte på workshop

Kreativ-stemmen

I en verden som kan gå seg fast i vante mønstre, fremstår Kreativ-stemmen som en mester på å tenke nytt og annerledes, og å se det store bildet. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, skal vi utforske styrker og utfordringer for de som bærer denne stemmen.

Les artikkel

Kobler-stemmen

I en verden hvor vi ofte sier at menneskene er vår viktigste ressurs, er evnen til å knytte mennesker sammen en uvurderlig ferdighet. Dette er hvor Kobler-stemmen trer inn på scenen som en mesterlig sammenkobler av relasjoner. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, vil vi dykke ned i styrker og utfordringer for de som har denne stemmen som sin grunnleggende stemme.

Les artikkel

Supporter-stemmen

I en verden preget av mangfold og ulike perspektiver, er evnen til å skape harmoni og støtte blant mennesker en uvurderlig ferdighet. Dette er hvor Supporter-stemmen trer inn på scenen som en mester av menneskelig forståelse og relasjonell harmoni. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, vil vi utforske styrker og utfordringer for de som bærer denne stemmen.

Les artikkel

Vokter-stemmen

I en verden preget av krav, kompleksitet og konstant endring, er evnen til å sikre kvalitet, optimalisere prosesser og sikre etterlevelse av etablerte systemer en viktig ferdighet. Dette er hvor Vokter-stemmen trer inn på scenen som en mester av kvalitetssikring og systematisk forbedring. I denne artikkelen, som er en del av vår serie om de fem stemmene i 5 Voices-verktøyet, skal vi utforske styrker og utfordringer for de som bærer denne stemmen.

Les artikkel

5 Voices - benytt personlighetstyper for å bygge team!

Å bygge gode team hvor mennesker både trives og presterer bra er virkelig ingen enkel oppgave. De fleste av oss kjenner eksempler på det motsatte. Men det betyr ikke at sunne og lønnsomme team er uoppnåelig! I denne introduksjonen til en artikkelserie om 5 Voices, ønsker vi å utforske hvordan du som leder ved å dra nytte av ulike personlighetstyper i et team, kan bygge et høyt presterende team som alle ønsker å være en del av.

Les artikkel

Hvordan lykkes med endring

Denne artikkelen utdyper hvilke faktorer som må være til stede for å gjennomføre endring, og hvordan ledere kan bruke endringsformelen til å identifisere nødvendige tiltak for å realisere visjoner.

Les artikkel

Bygg tillit for å oppnå innflytelse

I en arbeidsverden hvor tillit er nøkkelen til innflytelse, kan det være lett å glemme hvor viktig det er å bygge sterke relasjoner på arbeidsplassen. Ofte ser vi på "relasjonsbygging" som en nøkkelfaktor i robuste team, men hvordan hjelper det oss egentlig å skape resultater? Svaret på dette spørsmålet kan være enklere enn du tror: det handler om å bygge tillit på riktig måte for å oppnå den nødvendige innflytelsen.

Les artikkel